PRINCE2® 5th ed. Combo (F+P)

PRINCE2® Combo je intenzivní 5 denní kurz. Skládá se z úrovně Foundation (3 dny) + Practitioner (2 dny). Výuka plynule navazuje od základů projektového řízení, až k pokročilým technikám, které využijete v reálných situacích na projektech.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

Na plný výkon = PRINCE2® Combo

Pokud to myslíte s projektovým řízením vážně. Komfortní absolvování 2 certifikací PRINCE2® za 1 týden!

Nespokojte se jen se základy projektové metodiky v úrovni PRINCE2® Foundation a získejte profesionální certifikát PRINCE2® Practitioner ve výhodné ceně v intenzivním kurzu za 5 dní (3+2)

 • Nejmodernější multimediální výuka PRINCE2 !
 • PRINCE2® Combo = další 2 dny, které výrazně zvýší kvalifikaci;
 • 73% absolventů Foundation během 1 roku absolvuje Practitioner;
 • Absolvovat PRINCE2® Combo (Foundation + Pracititoner) je levnější!
prince2 combo kurz

Proč tento kurz?

 • Osvojíte si 7 Principů, Témat a Procesů metodiky PRINCE2;
 • Naučíte se efektivně rozdělit a řídit jednotlivé etapy projektu;
 • Budete správně reportovat a informovat o postupu prací, řízení problémů a změn.

Přínosy pro organizaci

Metodika PRINCE2® má procesně orientovaný přístup k projektovému řízení přinášející jednoduše přizpůsobitelné a rozšiřitelné metody pro správu a koordinaci všech typů projektů. Na rozdíl od ostatních metodik je uzpůsobena s co největším focusem na využitelnost v praktickém projektovém managementu. 

Kurz nevyžaduje žádné vstupní předpoklady, absolvovat jej mohou všichni zájemci.

Projekty spojují dohromady zdroje, schopnosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétní cíle. 

Dobré řízení projektů napomáhá zajišťovat to, že

 • jsou benefity přinášeny s odpovídající úrovní kvality
 • realizace je kontrolována a řízena v požadovaném časovém a finančním rozmezí
prince2 benefity

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Úvod

 • Co je projekt
 • Specifika projektů
 • Prostředí projektů

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

PRINCE2

 • Procesní model
 • Struktura metodiky
 • 7 Principů, Procesů, Témat

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

V detailu Proces

 • Zahájení Projektu
 • Nastavení Projektu

14:45 – 15:00

Coffee& break

15:00 – 17:00

V detailu Proces

 • Organizace
 • Obchodní Případ

Zadání domácí úlohy

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Revize domácí úlohy

V detailu Téma

 • Plány
 • Rizika

10:30 – 10:45

Coffee& break

10:45 – 12:15

V detailu Téma

 • Změny v projektu

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

V detailu Proces

 • Kontrola etapy
 • Směřování projektu

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

V detailu Proces

 • Řízení dodávky produktu

V detailu Téma

 • Řízení rizik

Zadání domácího cvičení

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Revize domácí úlohy

V detailu Téma

 • Plánování projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

V detailu Téma

 • Progres
 • Kvalita

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

V detailu Proces

 • Ukončení projektu
 • Přizpůsobení metodiky
 • Projekt vs. Program

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

PRINCE2 Foundation Exam Prep

 • příprava na zkoušku PRINCE2 Foundation

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2 Glossary

 • CZ / EN výkladový slovník

10:30 – 10:45

Coffee& break

10:45 – 12:15

 • Revize znalostí PRINCE2
 • Procesní model metodiky

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

PRINCE2 Manual

 • Tipy pro manažery
 • Kdy a jak používat Manuál

14:45 – 15:00

Coffee& break

15:00 – 17:00

Case Study cvičení

Doporučení pro studium

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2

 • Glossary (CZ / EN)
 • Výkladový slovník podrobněji

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Rekapitulace

 • Revize znalostí
 • procesní model PRINCE2

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

PRINCE2 Manual

 • Tipy
 • Příručka řízení projektů

PRINCE2 Scenario

 • Praktické doporučení

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

 • Závěr

Protože lidé mají různé styly učení, je kurz navržen tak, aby vyhověl různým preferencím a potřebám.

Poslechově orientovaní účastníci budou těžit z přednášky zkušeného lektora a případně i z informací, které zazní ze vznesených doplňujících dotazů a reakcí na ně.

Vizuálně orientovaní účastníci mohou těžit z připravených diagramů, slidů a barevného „kódování“, které napomáhá pochopení.

Prakticky založení účastníci mohou využít cvičení, kterými je proložen samotný kurz.

Zkouška PRINCE2® Foundation a Practitioner

Součástí kurzu je certifikační zkouška PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner, které uchazeč vykonává online po ukončení kurzu. Úspěšný uchazeč získává mezinárodně uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation a Practitioner.

Certifikační zkouška probíhá online po ukončení kurzu. Kandidáti získají voucher, pomocí kterého si sami rezervují termín závěrečné zkoušky. Více informací zde.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 40 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Kurz nemá žádné vstupní předpoklady. Dobrovolně lze doporučit úvodní manažerský kurz PRINCE2® Intro

Petr Valenta

Skills: tailoring best practices PRINCE2, Scrum, P3O, MSP a MoP včetně embedingu metodiky na konkrétní projekty. Zkušený coach, consultant, auditor voblasti realizace strategií a vedení lidí.

Specializace_

 • Agile consultant
 • Coach ICF / Auditor
 • Scrum Approved Trainer
 • PRINCE2 Approved Trainer
 • Accredited Consultant for PPM Portfolio
 • P3O trainer Project Program Portfolio Manager


Lukáš Adámek

Mezi silné stránky patří zlepšování systémů řízení podle procesních a projektových metodik. Bohaté zkušenosti napříč sektory získal jako ISO Auditor, P3M3 Assessor. Vedle návrhu metodik pomáhá klientům i s aplikováním best practice dle metodik jako je PRINCE2, MoP a Scrum.

Specializace:

 • ISO Auditor
 • P3M3 Assessor / Auditor
 • PRINCE2 Approved Trainer
 • Accredited Consultant for PPM Portfolio

Eduard Pitka

V prakticky vedených kurzech se zaměřuje na Principy, Procesy a Témata, která pomáhají realizovat projekty dle schváleného harmonogramu, rozpočtu, v požadované kvalitě a bez zbytečných rizik.

Vedle trenérské praxe pomáháme implementovat metodiku za pomocí praktických workshopů. V tom jsme na tuzemském trhu unikátní - aplikujeme metodiku na praktické scénáře. Nebo zlepšíme situaci na projektech pomocí Project Health Check.

 • 2018 - P3M3 Assesor
 • 2014 - MoP Approved Trainer
 • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
 • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

Mia Filipi

Mia vyniká v agilních i procesních metodikách. Na kurzech předává pestré zkušenosti s nasazením projektové metodiky PRINCE2® na malých i velkých projektech, napříč obory.

Kromě PRINCE2 a procesního přístupu k řízení projektů vyniká i v agilních metodikách, ať už SCRUM, Kanban, nebo PRINCE2 Agile. 

Máte specifický dotaz? Pošlete jej hned teď našim expertům. Odpovíme na ně v rámci diskuse na kurzu!

Zpravidla žádný projekt není černobílý a propojením best practice klient získává skutečnou užitnou hodnotu. 

 • 2019 - nyní SAFe Trainer, Consultant
 • 2013 - nyní - PRINCE2® Agile Lead Trainer
 • 2012 - 2013 - SCRUM Master / Product Owner / Trainer
 • 2009 - nyní - ISO 9001, ISO 10006 Lead Auditor, Consultant

Jiří Pilný

PRINCE2, PRINCE2 Agile & SCRUM Approved Trainer. Game Leader se zaměřením na Business Simulation, resp. osvojení si metodik na praktických scénářích a workshopech, jejichž cílem je získání Hands-On zkušeností.

Bohaté zkušenosti ve své praxi získával na manažerských pozicích ve veřejné správě i soukromém sektoru. V posledních letech se věnoval hlavně projektům ve společnosti Microsoft a několik let řídil projekty ve Statutárním městě Liberec.

15ti letá praxe se standardy IT Service Managementu, ITIL, řízení projektů. Game Leader pro byznys simulace, které vám pomocí metodiky pomohou zvýšit aplikovatelnost standardů v praxi. Mezi jeho nejúspěšnější projekty patří

 • Úřad online
 • Parking Liberec
 • MS Nástroje pro řízení rozpočtu, investic, dotací
 • PRINCE2® Accelerator (SW řešení dle metodiky PRINCE2)

PRINCE2® certifikace

Na plný výkon 2 kurzy za 1 týden! PRINCE2 Foundation + Practitioner

PRINCE2® Foundation

Certifikace v úrovni Foundation testuje základní znalosti projektového řízení, terminologii a standard PRINCE2®

Cílem testu je ověřit předpoklady a schopnosti potřebné v praxi na pozici člena projektového týmu, nebo samostatného manažera či jiného pracovníka, který má roli v projektovém týmu. Úspěšné absolvování úrovně Foundation je zároveň nezbytné pro účast v kurzu PRINCE2® Practitioner.

Formát zkoušky

 • 75 otázek, výběr odpovědi
 • 60 minut na test, uzavřené kniha
 • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
 • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)
 • certifikát: doživotní, mezinárodně akreditovaný PRINCE2® Foundation

Modul PRINCE2 5th ed. bude k 31.12.2024 ukončen a nahrazen novou verzí PRINCE2 7

Modul PRINCE2 6th ed. byl k 30.6.2024 ukončen a nahrazen novou verzí PRINCE2 7

prince2 foundation axelos peoplecert certifikát

PRINCE2® Practitioner

Certifikace v úrovni Practitioner ověřuje na příkladech z vaši schopnost efektivně využívat metodiku PRINCE2® v praxi. Test obsahuje projektový scénář, na kterém musíte prokázat schopnosti řešit projektové úlohy metodikou PRINCE2®.

Test je postavený na případové studii. Čas pro odpovědi: 3hod., pokud vaším rodným jazykem není angličtina, resp. 2.5 hodiny pokud jste rodilý mluvčí (EN).

Formát zkoušky

 • Délka testu 2,5h (150min)
 • 8 okruhů, každý má 10 otázek
 • 1 otázka = 1 bod, minimum je 44 z 80 otázek (55%)
 • Jazyk zkoušky: volitelně čeština, angličtina a další verze
 • Pomůcky: Ano. Kniha Managing Successful Projects with PRINCE2

Modul PRINCE2 5th ed. bude k 31.12.2024 ukončen a nahrazen novou verzí PRINCE2 7

Modul PRINCE2 6th ed. byl k 30.6.2024 ukončen a nahrazen novou verzí PRINCE2 7

prince2 practitioner certifikát axelos peoplecert

To musíte mít!

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

prince2 aplikace

Aktuálně o PRINCE2®

Ukončení certifikačních zkoušek PRINCE2 v češtině

Ukončení certifikačních zkoušek PRINCE2 v češtině

PeopleCert (certifikační autorita) pro metodiku PRINCE2® oznámila, že 30. června 2024 ukončí zkoušky v češtině (PRINCE2® 5th edition). Zbývají tak necelé 3 měsíce, během kterých můžete stále složit...

Zobrazit celý článek

Takto vypadá budoucnost řízení projektů: PRINCE2 7th edition

Takto vypadá budoucnost řízení projektů: PRINCE2 7th edition

Je tu update nejpopulárnější metodiky pro řízení projektů: PRINCE2 7th edition. Znamená to, že staré certifikáty již neplatí?

Zobrazit celý článek

PeopleCert mění platnost GBP certifikací. Certifikáty je třeba každé 3 roky obnovovat.

PeopleCert mění platnost GBP certifikací. Certifikáty je třeba každé 3 roky obnovovat.

PeopleCert mění platnost doživotních certifikací z portfolia Global Best Practice na 3 roky. To se týká i dříve vydaných certifikátů. Certifikaci je třeba obnovit.

Zobrazit celý článek

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

V obou případech jde o to nejlepší, co na trhu existuje. Přesto rozděluje projektové manažery na 2 tábory. Pojďme se podívat na silné a slabé stránky obou přístupů.

Zobrazit celý článek

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Jsou ženy - projektové manažerky talentovanější? A jaké vlastnosti je odlišují od mužských protějšků? Kdy jindy tohle téma znovu otevřít, když ne na Mezinárodní den žen (MDŽ)?

Zobrazit celý článek

Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

Zobrazit celý článek

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Projekty v červených číslech? Nákladné upgrady starých produktů a služeb? Opětovné posunování odložených termínů? Výstupy projektu neodpovídají zadání? Rizika v projektu jsou obrovská? Nepodařilo...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Zobrazit celý článek

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

Zobrazit celý článek

PRINCE2 v životopise manažera

PRINCE2 v životopise manažera

Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

Zobrazit celý článek

PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

Zobrazit celý článek

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Zobrazit celý článek

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

Zobrazit celý článek

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 6274 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Daniela S.
 • 28.07.23
 • Ego dekor s.r.o.

Skvěle připravená průprava předání praktických znalosti a propojení praxe s teorií.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28.07.23

Vše bylo jasné kurz proběhl skvěle.

 • Natalija N.
 • 24.02.23
 • Ernst & Young s.r.o.

Kurz obsahuje praktické poznatky týkající se aplikace metodiky PRINCE2, které pomáhají lépe metodiku pochopit. Rovněž procházení testů s poznámkami od lektora hodnotím jako přínosné pro přípravu na certifikační test. Vysvětlení bylo vždy podáno jednoduchou a zábavnou formou, což  pomáhá lepšímu zapamatování látky.

 • GDPR Anonymizováno
 • 24.02.23

Výborný kurz, přátelská atmosféra.

 • Petr T.
 • 02.12.22
 • Synthomer a.s.

Výnikající procvičení PRINCE2.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02.12.22

Velice dobré, super příklady ze života a odbornost. Děkuji za dobrou zkoušku stavby priority a šablony dokumentů.

 • Michal P.
 • 21.10.22
 • Ernst&Young s.r.o.

Skvělé vysvětlení s praktickým příkladem.

 • GDPR Anonymizováno
 • 21.10.22

Výborný kurz, nemám co vytknout.

 • Jakub L.
 • 04.12.20
 • Idea Czech s.r.o.

Výborná příprava na certifikační zkoušku. Užásně zpracované materiály vhodné i k samostudiu včetně vzorových testů.

 • Stanislav Š.
 • 08.10.20
 • Freelancer

Výborný kurz, školitel velký odborník, super vysvětlení.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?