Manažer/manažerka projektu (rekvalifikace)

Garantujeme zvýšení kvalifikace, osvědčení s doživotní platností, ale také sebevědomí a jistotu při řízení projektů s best-practice metodikami jako je PRINCE2, Agile, Scrum, TRIBECA™, a další. Navíc Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

S tímto certifikátem se na Úřadu Práce dlouho neohřejete

Školení je určeno uchazečům o pozici projektového manažera, kteří jsou v evidenci o zaměstnání na Úřadu Práce (ÚP). Není rozhodující jak dlouho v evidenci jste, ale musíte tam být.

Pokud jste ve výpovědní době, a teprve půjdete na ÚP, předem si žádat o 100% dotaci kurzovného na tento kurz nelze. Až ve chvíli, kdy jste na ÚP registrováni.
Cílová skupina

Bonus navíc

★★★★★★★★★★★★

Úspěšní absolventi vedle osvědčení Manažer Projektu získají také nostrifikaci kvalifikace, resp. mezinárodní certifikát Scrum Foundation.

S certifikátem Scrum Foundation se vám otevírají dveře do velkých i nadnárodních společností, protože jeho platnost je uznatelná na mezinárodní úrovni.

V ceně kurzu tedy je:

 • Národní osvědčení Manažer Projektu
 • Mezinárodní certifikát Scrum Foundation
Bonus navíc

Jak nám pomohla rekvalifikace Manažer projektu

Role

Schoptnost řídit projekty je dnes potřebná nejenom na projektových pozicích. Defacto každý manažer by měl být schopen realizovat své úkoly a cíle přes projekty.

Pozice, na kterých tyto znalosti potřebujete
 • Členové projektového týmu
 • Administrátor projektu; Projektový Manažer;
 • Vedoucí projektové kanceláře, konzultanti, poradci;
 • Ti, kteří chtějí restartovat kariéru na projektových pozicích.
pracovní pozice pro rekvalifikace

Co se v kurzu naučíte?

 • Prakticky zvládnout metodiku řízení projektů;
 • Stanovit správné cíle, rozsah a specifikovat výstupy;
 • Reportovat nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu;
 • Efektivně vést správnou administrativu projektu, komunikovat a řídit ostatní členy týmu.

Proč best-practice metodiky?

Projektový manažer je v ČR velice dobře placené, ale nedostatkové "zboží". Při pracovním pohovoru je nutné prokázat schopnost řídit projekty a právě best-practice deklaruje schopnosti a předpoklady pro práci v projektu i projektovém týmu.

Best practices, jako je PRINCE2, PRINCE2 Agile, nebo TRIBECA, na kterých je tento kurz postaven, jsou univerzální a použitelné na velké i malé projekty bez ohledu na odvětví. Rekvalifikujte se na pozici Administrátora projektů zdarma, díky dotaci z Úřadu práce!

Proč best-practice metodiky?

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Úvod

 • BOZP

Řízení integrace projektu I.

 • Terminologie
 • Plán projektu
 • Trojimperativ projektu
 • Životní cyklus projektu

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení integrace projektu II.

 • Zainteresované strany
 • Logický rámec
 • Cíl a přínos projektu

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení zdrojů projektu

 • Terminologie
 • Principy řízení zdrojů
 • Principy obstarávání zdrojů

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Finanční řízení projektu I.

 • Terminologie
 • Rozpočet projektu

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Finanční řízení projektu II.

 • Finanční aspekty projektu
 • Analýza návratnosti investic

Šestý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rozsahu projektu I.

 • Terminologie
 • Work Breakdown

Sedmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rozsahu projektu II.

 • Hranice (rozsah) projektu
 • Kontrola výstupů projektu
 • Akceptace výstupů projektu

Osmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu I.

 • Terminologie
 • Kritéria kvality, akceptace

Devátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu II.

 • Jakost produktu vs. Procesu
 • Zajištění kvality v projektech

Desátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu I.

 • Terminologie
 • Identifikace rizik
 • Kvantifikace rizik

11. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu II.

 • Ošetření rizik v projektu
 • Monitorování rizik, prevence

12. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení změn projektu

 • Terminologie
 • Změnové řízení
 • Dopad na procesy

13. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu I.

 • Terminologie
 • Principy informací v projektu

14. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu II.

 • Komunikační plán
 • Dokumentace projektu
 • Podpůrné nástroje pro řízení

15. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Časový rámec projektu

 • Terminologie
 • Plán činností úkolů
 • Sledování časového průběhu

Co se v kurzu naučíte?

Zodpovídat za úspěšné splnění cíle v celém životním cyklu projektu.

Schopný projektový manažer má prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle, rozsah a specifikovat výstupy projektu. Zvládne efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikuje a řídí ostatní členy týmu, reportuje nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu.

Proč být lepší projektový manažer

Zaměstnavatelé zoufají: český trh práce trpí nedostatkem kvalitních projektových manažerů. Statistiky personálních agentur jasně deklarují, že hned zítra by našlo novou práci více než 800 kvalifikovaných manažerů projektu. 

Proč získat rekvalifikaci od TAYLLORCOX

Mezinárodně uznávaný certifikát, který vyžadují pracovníci státní správy, samosprávy. Také nadnárodní, střední a malé společnosti, bez rozdílu na segment - odvětví.

Manažer/Manažerka projektu (151 hodin výuky)

 • 121 h teorie, 30 h praxe
 • kód: 63-007-R
 • čj. MSMT-4315/2021-2/119
 • 1.-3. týden - výuka
 • 4. týden - rekvalifikační zkoušky + bonusový kurz Scrum Foundation
 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 151 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Plnoletost, středoškolské vzdělání.

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Trainer | Consultant

Má velice bohaté zkušenosti s řízením projektů napříč obory. Vedle školení zvládá řídit projektovou kancelář na Generálním Finančním Ředitelství. Dalším klientům tvoří metodiku řízení projektů. A to vždy "na míru" potřebám pro malé i velké společnosti. Jako mezinárodně akreditovaný auditor stíhá i další povinnosti.

 • 2012 - Vedoucí PMO
 • 2008 - PRINCE2® Approved Trainer
 • 1994 - Auditor, Project Manager / Trainer

LinkedIn

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

František Kudláček

Manažer kvality. Vedoucí Auditor systémů řízení jakosti ISO 9001. Certifikovaný Six Sigma manažer. Akreditovaná osoba pro rekvalifikační kurzy Manažer, Auditor kvality, ISO 10006 Project Management a PRINCE2.

LinkedIn

Mia Filipi

Z mnoha průzkumů vyplývá, že ženy jsou velice schopné projektové manažerky. Ano, je to pravda.

Mia má cenné zkušenosti, neboť téměř celou kariéru strávila řízením projektů. Mezi její klienty patří např.: Ministerstvo Spravedlnosti, T-Mobile, HP, malé a střední společnosti, ale můžete ji také potkat na otevřených kurzech.

Zpravidla žádný projekt není černobílý a propojením best practice klient získává skutečnou užitnou hodnotu. 

 • 2019 - nyní SAFe Trainer, Consultant
 • 2013 - nyní - PRINCE2® Agile Lead Trainer
 • 2012 - 2013 - SCRUM Master / Product Owner / Trainer
 • 2009 - nyní - ISO 9001, ISO 10006 Lead Auditor, Consultant

Certifikace

Jediný rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce, jehož absolventi mohou ovládat prestižní metodiku Scrum!

Akreditace MŠMT

Manažer projektu - Rekvalifikace (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné získat na úřadu práce plné proplacení kurzu. Rozhodnutí o akreditaci kurzu: MSMT-4315/2021-2/119 Kód NSK: 63-007-R - ke stažení zde.

Absolventi závěrečné zkoušky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a navíc špičkový, mezinárodně uznávaný certifikát vydaný ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX. 

Manažer projektu (PK; v rozsahu 151 hodin teoretické výuky)

Jak na to?

Průvodce získáním kurzu zdarma přes Úřad Práce v 10ti krocích

1Žádost

Vyplníte žádost o rekvalifikaci (Formulář stáhnete zde).

 • Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce v evidenci uchazečů o zaměstnání (Při podávání žádosti již musíte být v evidenci. Žádost nelze podat předem, např. ve výpovědní lhůtě.)

2 Úřad Práce

Podáte žádost na příslušném ÚP 

 • Žádost musí být podána na ÚP alespoň 30 dní před termínem realizace kurzu

3 Schválení

ÚP žádost projedná a rozhodne o jejím schválení.

4 Přihláška

Po schválení žádosti se přihlásíte do kurzu přes webové stránky tx.cz 

 • ÚP hradí cenu za rekvalifikační kurz přímo spol. TAYLLORCOX, tudíž o finance se již starat nemusíte. Vaší registraci do kurzu ovšem ÚP již nevyřizuje. 
 • Registraci do kurzu musíte provést sami na našich webových stránkách (registrace je možná až po schválení žádosti ÚP).

5 Organizace

Týden před konáním kurzu obdržíte e-mail se vstupním dotazníkem, organizačními informacemi a harmonogramem. Tento harmonogram obsahuje časové rozvržení:

 • Kurzu Manažer projektu
 • Zkoušky NSK
 • Certifikačního kurzu + zkoušky Scrum Foundation pro úspěšné absolventy zkoušky NSK

6 Kurz MP

Absolvujete rekvalifikační kurz Manažer Projektu prezenčně*, dle stanoveného harmonogramu v rozsahu 151 hodin výuky**. Během kurzu vyplníte přihlášku ke zkoušce NSK.

 • *ÚP nepodporuje virtuální formu školení (tato forma školení je umožněna pouze samoplátcům kurzu).
 • **151 hodin výuky je dle udělené akreditace závazných. Program standardně trvá 15 po sobě jdoucích pracovních dní. TAYLLORCOX s.r.o. si vyhrazue právo plán výuky měnit v mimořádných případech (např. státní svátek, nemoc lektora, vyšší moc, atp.).

7Zkouška NSK

Krátce po ukončení kurzu se koná zkouška NSK.

 • Zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části.

8 Bonus

Úspěšní absolventi zkoušky NSK od nás získávají bonus - SCRUM Foundation kurz a certifikace.

 • Podmínkou k registraci do kurzu SCRUM Foundation je úspěšně složená zkouška NSK.
 • Kurz SCRUM Foundation není součástí rekvalifikačního programu a koná se výhradně po zkoušce NSK.

9 SCRUM

Absolvujete kurz SCRUM Foundation v rozsahu 2 dnů

 • Více informací o kurzu a harmonogramu zde

10Zkouška

Certifikační zkouška se koná poslední den kurzu SCRUM Foundation.

Úřad práce - Žádost o rekvalifikaci - Stáhnout

MŠMT Akreditace - Stáhnout

To musíte mít!

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

prince2 aplikace

Aktuálně o PRINCE2®

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

PeopleCert koupil Axelos a chystá výrazné zdražení od 1.2.2022. Ke zkouškám přidává povinné e-Booky. Zcela ruší papírové testy. Online zkoušky budou výrazně dražší a nově si připlatíte i za cvičné...

Zobrazit celý článek

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

V obou případech jde o to nejlepší, co na trhu existuje. Přesto rozděluje projektové manažery na 2 tábory. Pojďme se podívat na silné a slabé stránky obou přístupů.

Zobrazit celý článek

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Jsou ženy - projektové manažerky talentovanější? A jaké vlastnosti je odlišují od mužských protějšků? Kdy jindy tohle téma znovu otevřít, když ne na Mezinárodní den žen (MDŽ)?

Zobrazit celý článek

Update projektové metodiky PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Update projektové metodiky PRINCE2® Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Od 1. ledna 2020 je zavedeno nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2® znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co...

Zobrazit celý článek

Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

Zobrazit celý článek

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Projekty v červených číslech? Nákladné upgrady starých produktů a služeb? Opětovné posunování odložených termínů? Výstupy projektu neodpovídají zadání? Rizika v projektu jsou obrovská? Nepodařilo...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Zobrazit celý článek

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

Zobrazit celý článek

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Zobrazit celý článek

PRINCE2 v životopise manažera

PRINCE2 v životopise manažera

Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

Zobrazit celý článek

Představení PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 6th edition

Představení PRINCE2® 6th edition

Co lze od první aktualizace očekávat? Co znamená  PRINCE2® 6th edition pro stávající i nové absolventy? Má smysl investovat do nové verze?

Zobrazit celý článek

PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

Zobrazit celý článek

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

S metodikou PRINCE2 odřídíte vždy pouze 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hned několik projektů zároveň.

Zobrazit celý článek

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

Zobrazit celý článek

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

Zobrazit celý článek

Jak nás hodnotí

Excelentní hodnocení od 84 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Lenka N.
 • 04.04.23

Já jsem velice spokojena...... pan Kudláček to do nás opravdu dostal

 • Silvie Š.
 • 04.04.23

S kurzem jsem byla spokojená, líbil se mi přesah zkušeností, který lektor má. Některé části byly ale na můj vkus trochu rozvleklejší, hodně se opakovala látka a příklady, co se týká Scrumu, bylo to hodně obecné. Místo toho bych uvítala víc praktických cvičení a nácviku situací, stačil by např. jeden či dva odpolední workshopy, kde bychom si mohli v týmu mezi sebou s ostatními účastníky navzájem v jednotlivých rolích interaktivně vyzkoušet zadávání projektů, sestavování plánu nebo scrum planning na konkrétních příkladech. Líbil se mi i vložený seminář na komunikaci s Lukášem Kudláčkem, i tam byla škoda, že jsme neměli víc času na konkrétní situace a rozbory. Velkým plusem je i to, že jsme si sedli jako parta, takže to byl i společně příjemně strávený čas. Děkuju a určitě vás doporučím. 

 • Jiří J.
 • 04.04.23

Dávám deset z deseti. Časem možný  :-)    uvidíme jak to bude fungovat v praxi . 

 • Jana O.
 • 04.10.22
 • Freelancer

Skvělý přehled o projektovém řízení, vysvětlení rozdílů metodiky SCRUM a PRINCE2.

 • Monika H.
 • 04.10.22
 • Freelancer

Výborný kurz se skvělým školitelem.

 • Jiri K.
 • 04.10.22

Kurz naplnil má očekávání. Získal jsem hlubší znalost PM a ucelil jsem si vědomosti v PM. Vřele doporučuji.

 • Martina F.
 • 04.10.22

Přínosný kurz, obsahuje nejen povinnou teorii, ale i praktické příklady.Školení u velké čísti zahrnuje interakci posluchačů a vypracování úkolů. Školení jsem vybrala dle předchozí zkušenosti a doporučila bych jej dále.

 • Dagmar B.
 • 31.05.22

Popis problematiky, její vysvětlení včetně praktických příkladů na vysoké úrovni.

 • Khalid I.
 • 31.05.22

Velmi dobrý kurz, který je velmi žádoucí v projektovém řízení.

 • Katarína K.
 • 31.05.22

Naplnilo moje očakávania, verím, že ich zúročím v praxi. Odchádzam múdrejšia. :) 

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Naposledy shlédnuté

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?