Manažer projektu (rekvalifikace)

Garantujeme: zvýšení kvalifikace, prestižní certifikát s doživotní platností. Ale také sebevědomí a jistotu při řízení projektů s metodikou PRINCE2®. Navíc Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Chcete porovnat s dalšími kurzy?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cílová skupina

S tímto certifikátem se na Úřadu Práce dlouho neohřejete

Školení je určeno uchazečům o pozici projektového manažera, kteří jsou v evidenci o zaměstnání na Úřadu Práce (ÚP). Není rozhodující jak dlouho v evidenci jste, ale musíte tam být.

Pokud jste ve výpovědní době, a teprve půjdete na ÚP, předem si žádat o 100% dotaci kurzovného na tento kurz nelze. Až ve chvíli, kdy jste na ÚP registrováni.
Cílová skupina

Jak nám pomohl kurz PRINCE2® a rekvalifikace Manažer projektu

Role

Schoptnost řídit projekty je dnes potřebná nejenom na projektových pozicích. Defacto každý manažer by měl být schopen realizovat své úkoly a cíle přes projekty.

Pozice, na kterých tyto znalosti potřebujete
 • Členové projektového týmu
 • Administrátor projektu; Projektový Manažer;
 • Vedoucí projektové kanceláře, konzultanti, poradci;
 • Ti, kteří chtějí restartovat kariéru na projektových pozicích.
pracovní pozice pro rekvalifikace

Co se v kurzu naučíte?

 • Prakticky zvládnout metodiku řízení projektů;
 • Stanovit správné cíle, rozsah a specifikovat výstupy;
 • Reportovat nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu;
 • Efektivně vést správnou administrativu projektu, komunikovat a řídit ostatní členy týmu.

Proč metodika PRINCE2?

Projektový manažer je v ČR velice dobře placené, ale nedostatkové "zboží". Při pracovním pohovoru je nutné prokázat schopnost řídit projekty a právě PRINCE2® deklaruje schopnosti a předpoklady pro práci v projektu i projektovém týmu.

Metodika PRINCE2 na které je tento kurz postaven je univerzální a použitelná na velké i malé projekty, bez ohledu na odvětví. Rekvalifikujte se na pozici Manažera projektů zdarma, díky dotaci z Úřadu práce!

Proč metodika PRINCE2?

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Úvod

 • BOZP

Řízení integrace projektu I.

 • Terminologie
 • Plán projektu
 • Trojimperativ projektu
 • Životní cyklus projektu

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení integrace projektu II.

 • Zainteresované strany
 • Logický rámec
 • Cíl a přínos projektu

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení zdrojů projektu

 • Terminologie
 • Principy řízení zdrojů
 • Principy obstarávání zdrojů

Čtvrtý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Finanční řízení projektu I.

 • Terminologie
 • Rozpočet projektu

Pátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Finanční řízení projektu II.

 • Finanční aspekty projektu
 • Analýza návratnosti investic

Šestý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rozsahu projektu

 • Terminologie
 • Work Breakdown

Sedmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rozsahu projektu I.

 • Hranice (rozsah) projektu
 • Kontrola výstupů projektu
 • Akceptace výstupů projektu

Osmý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu II.

 • Terminologie
 • Kritéria kvality, akceptace

Devátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení jakosti projektu III.

 • Jakost produktu vs. Procesu
 • Zajištění kvality v projektech

Desátý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu I.

 • Terminologie
 • Identifikace rizik
 • Kvantifikace rizik

11. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení rizik projektu II.

 • Ošetření rizik v projektu
 • Monitorování rizik, prevence

12. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení změn projektu

 • Terminologie
 • Změnové řízení
 • Dopad na procesy

13. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu I.

 • Terminologie
 • Principy informací v projektu

14. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Řízení informací a dokumentace v projektu II.

 • Komunikační plán
 • Dokumentace projektu
 • Podpůrné nástroje pro řízení

15. den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 17:00

Časový rámec projektu

 • Terminologie
 • Plán činností úkolů
 • Sledování časového průběhu

Co se v kurzu naučíte?

Zodpovídat za úspěšné splnění cíle v celém životním cyklu projektu.

Schopný projektový manažer má prakticky zvládnutou metodiku jak stanovit cíle, rozsah a specifikovat výstupy projektu. Zvládne efektivně vést administrativu projektu. Pravidelně komunikuje a řídí ostatní členy týmu, reportuje nadřízeným a investorům/ sponzorům projektu.

Proč být lepší projektový manažer

Zaměstnavatelé zoufají: český trh práce trpí nedostatkem kvalitních projektových manažerů. Statistiky personálních agentur jasně deklarují, že hned zítra by našlo novou práci více než 800 kvalifikovaných manažerů projektu. 

Proč získat rekvalifikaci od TAYLLORCOX

Mezinárodně uznávaný certifikát, který vyžadují pracovníci státní správy, samosprávy. Také nadnárodní, střední a malé společnosti, bez rozdílu na segment - odvětví.

Manažer projektu (151 hodin výuky)

 • 151h. teorie
 • kód: 63-007-R
 • čj. MSMT-4315/2021-2/119
 • 1.-3. týden - výuka
 • 4. týden - rekvalifikační zkoušky
 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 151 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Pokud mezi vaše vlastnosti patří pečlivost, koordinace aktivit, chuť pracovat systematicky, pak je tento kurz právě pro vás.

František Kudláček

Manažer kvality. Vedoucí Auditor systémů řízení jakosti ISO 9001. Certifikovaný Six Sigma manažer. Akreditovaná osoba pro rekvalifikační kurzy Manažer, Auditor kvality, ISO 10006 Project Management a PRINCE2.

LinkedIn

Petra Pilná

Petra vyniká v agilních i procesních metodikách. Na kurzech předává pestré zkušenosti s nasazením projektové metodiky PRINCE2® na malých i velkých projektech, napříč obory.

Kromě PRINCE2 a procesního přístupu k řízení projektů vyniká i v agilních metodikách, ať už SCRUM, Kanban, nebo PRINCE2 Agile. 

Máte specifický dotaz? Pošlete jej hned teď našim expertům. Odpovíme na ně v rámci diskuse na kurzu!

Zpravidla žádný projekt není černobílý a propojením best practice klient získává skutečnou užitnou hodnotu. 

 • 2019 - nyní SAFe Trainer, Consultant
 • 2013 - nyní - PRINCE2® Agile Lead Trainer
 • 2012 - 2013 - SCRUM Master / Product Owner / Trainer
 • 2009 - nyní - ISO 9001, ISO 10006 Lead Auditor, Consultant

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Trainer | Consultant

Má velice bohaté zkušenosti s řízením projektů napříč obory. Vedle školení zvládá řídit projektovou kancelář na Generálním Finančním Ředitelství. Dalším klientům tvoří metodiku řízení projektů. A to vždy "na míru" potřebám pro malé i velké společnosti. Jako mezinárodně akreditovaný auditor stíhá i další povinnosti.

 • 2012 - Vedoucí PMO
 • 2008 - PRINCE2® Approved Trainer
 • 1994 - Auditor, Project Manager / Trainer

LinkedIn

Marek Mitáček

Akreditovaný trenér, Workshop Leader, Coach, spoluautor metodik a TAYLLORCOX Toolkitů (sady šablon a vzorových formulářů) pro oblast IT Service Managementu ITSM, Project Managementu PRINCE2 a kybernetické bezpečnosti dle ISMS ISO/IEC 27001 a ZoKB. 

Jeden z vůbec prvních IT auditorů v ČR. Jeho bohatá praxe začala v roce 1996 ve spol. GiTyNásledně strávil téměř 10 let na pozici implementátora ITIL v Českém Telekomu a od roku 2007 je klíčovým auditorem, akreditovaným trenérem u certifikačnícho orgánu TAYLLORCOX

 • TAYLLORCOX
 • Český Telekom
 • GiTy - Interní Auditor / Consultant

LinkedIn

Certifikace

Jediný rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce, jehož absolventi mohou ovládat prestižní metodiku PRINCE2®!

Akreditace MŠMT

Manažer projektu - Rekvalifikace™ (MŠMT)

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné získat na úřadu práce plné proplacení kurzu. Rozhodnutí o akreditaci kurzu: MSMT-4315/2021-2/119 Kód NSK: 63-007-R - ke stažení zde.

Absolventi závěrečné zkoušky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a navíc špičkový, mezinárodně uznávaný certifikát vydaný ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX. 

Manažer projektu (PK; v rozsahu 151 hodin teoretické výuky)

Jak na to?

Průvodce získáním kurzu zdarma přes Úřad Práce v 10ti krocích

1Žádost

Vyplníte žádost o rekvalifikaci (Formulář stáhnete zde).

 • Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce v evidenci uchazečů o zaměstnání (Při podávání žádosti již musíte být v evidenci. Žádost nelze podat předem, např. ve výpovědní lhůtě.)

2 Úřad Práce

Podáte žádost na příslušném ÚP 

 • Žádost musí být podána na ÚP alespoň 30 dní před termínem realizace kurzu

3 Schválení

ÚP žádost projedná a rozhodne o jejím schválení.

4 Přihláška

Po schválení žádosti se přihlásíte do kurzu přes webové stránky tx.cz 

 • ÚP hradí cenu za rekvalifikační kurz přímo spol. TAYLLORCOX, tudíž o finance se již starat nemusíte. Vaší registraci do kurzu ovšem ÚP již nevyřizuje. 
 • Registraci do kurzu musíte provést sami na našich webových stránkách (registrace je možná až po schválení žádosti ÚP).

5 Organizace

Týden před konáním kurzu obdržíte e-mail se vstupním dotazníkem, organizačními informacemi a harmonogramem. Tento harmonogram obsahuje časové rozvržení:

 • Kurzu Manažer projektu
 • Zkoušky NSK
 • Certifikačního kurzu + zkoušky Scrum Foundation pro úspěšné absolventy zkoušky NSK

6 Kurz MP

Absolvujete rekvalifikační kurz Manažer Projektu prezenčně*, dle stanoveného harmonogramu v rozsahu 151h výuky**. Během kurzu vyplníte přihlášku ke zkoušce NSK.

 • *ÚP nepodporuje virtuální formu školení (tato forma školení je umožněna pouze samoplátcům kurzu).
 • **151h výuky je dle udělené akreditace závazných. Program standardně trvá 15. po sobě jdoucích pracovních dní. TAYLLORCOX s.r.o. si vyhrazue právo plán výuky měnit v mimořádných případech (např. státní svátek, nemoc lektora, vyšší moc, atp.).

7Zkouška NSK

Krátce po ukončení kurzu se koná zkouška NSK.

 • Zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části.

8 Bonus

Úspěšní absolventi zkoušky NSK od nás získávají bonus - SCRUM Foundation kurz a certifikace.

 • Podmínkou k registraci do kurzu SCRUM Foundation je úspěšně složená zkouška NSK.
 • Kurz SCRUM Foundation není součástí rekvalifikačního programu a koná se výhradně po zkoušce NSK.

9 SCRUM

Absolvujete kurz SCRUM Foundation v rozsahu 2 dnů

 • Více informací o kurzu a harmonogramu zde

10Zkouška

Certifikační zkouška se koná poslední den kurzu SCRUM Foundation.

Úřad práce - Žádost o rekvalifikaci - Stáhnout

MŠMT Akreditace - Stáhnout

To musíte mít!

Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz.

Bezplatná mobilní aplikace pro projektové manažery. Výkladový a překladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mnoho dalších standardů. viz.:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a další...

iOS, Android slovník >

prince2 aplikace

Aktuálně o PRINCE2®

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

PeopleCert koupil Axelos a chystá výrazné zdražení od 1.2.2022. Ke zkouškám přidává povinné e-Booky. Zcela ruší papírové testy. Online zkoušky budou výrazně dražší a nově si připlatíte i za cvičné...

Zobrazit celý článek

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

PRINCE2 vs. PMBOK. Jaké postupy jsou lepší pro řízení projektů?

V obou případech jde o to nejlepší, co na trhu existuje. Přesto rozděluje projektové manažery na 2 tábory. Pojďme se podívat na silné a slabé stránky obou přístupů.

Zobrazit celý článek

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Ženy vs. muži: kdo je lepším manažerem projektů?

Jsou ženy - projektové manažerky talentovanější? A jaké vlastnosti je odlišují od mužských protějšků? Kdy jindy tohle téma znovu otevřít, když ne na Mezinárodní den žen (MDŽ)?

Zobrazit celý článek

Update projektové metodiky PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Update projektové metodiky PRINCE2® Nové verze nesou označení 5th a 6th edition

Od 1. ledna 2020 je zavedeno nové označení stávajících a platných verzí projektové metodiky PRINCE2®. Co tento update PRINCE2® znamená, přestává platit Váš stávající certifikát? Co se mění, co...

Zobrazit celý článek

Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

Zobrazit celý článek

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Okopírujte dovednosti úspěšných projektových manažerů

Projekty v červených číslech? Nákladné upgrady starých produktů a služeb? Opětovné posunování odložených termínů? Výstupy projektu neodpovídají zadání? Rizika v projektu jsou obrovská? Nepodařilo...

Zobrazit celý článek

11+1 nejlépe placených certifikací

11+1 nejlépe placených certifikací

Certifikace mají jistou a rychlou návratnost vstupní investice. Ať už v podobě kariérního růstu, nebo zajímavější pracovní náplní, která je také lépe placena.

Zobrazit celý článek

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Zobrazit celý článek

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Manažerské simulace? Klíč k osvojení si teorie.

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na...

Zobrazit celý článek

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Zobrazit celý článek

PRINCE2 v životopise manažera

PRINCE2 v životopise manažera

Pomůže certifikát PRINCE2 v životopise projektového manažera? Je tato metodika něco, co potřebujete ovládat pro váš kariérní růst?

Zobrazit celý článek

Představení PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> 6th edition

Představení PRINCE2® 6th edition

Co lze od první aktualizace očekávat? Co znamená  PRINCE2® 6th edition pro stávající i nové absolventy? Má smysl investovat do nové verze?

Zobrazit celý článek

PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

Zobrazit celý článek

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

Řízení projektů s PRINCE2 i MSP

S metodikou PRINCE2 odřídíte vždy pouze 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hned několik projektů zároveň.

Zobrazit celý článek

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!

Zobrazit celý článek

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 a PRINCE2 = Synergie

ISO 10006 je vůbec první standard pro řízení kvality projektů. PRINCE2 je oproti tomu nejpopulárnější metodika. Oba produkty jsou 2 strany jedné mince.

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (1/2)

Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile

Zobrazit celý článek

Interview o PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> (2/2)

Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Zobrazit celý článek

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Přínosy PRINCE2 pro manažery

Schopnost myslet, plánovat, organizovat a řídit projekt je stále více vyžadována od manažerů bez rozdílu na pracovní pozici či sektoru, ve kterém se organizace vyskytuje.

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

Excelentní hodnocení od 5841 hodnotících

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Jana V.
 • 14.04.22
Kurz proběhl nad mé očekávání. Školitel má výtečné schopnosti podat problematiku jasně, stručně a v souvislostech. V nemalé míře musím  ocenit uvádění konkrétních praktických příkladů ze situací, které  školitel sám zažil ve své dlouholeté a pestré praxi projektového manažera. O to více byla teorie uchopitelná a pochopitelná. Díky jeho vnímavosti byla látka podána v tempu které odpovídalo úrovni skupiny jako celku, díky čemu nedocházelo ke snížení pozornosti, spíše naopak. Jeho interaktivní přístup a pokládání otazek "na tělo" podporoval účastníky k aktívnímu přemýšlení a zapojování se do diskuzí. V případě nejasností ze strany skupiny školitel neváhal věnovat prostor pro vysvětlování do momentu než se ujistil, že vše bylo pochopeno. Pan školitel plně naplňuje moje představy o poslání kantorů v systému vzdělávání. 

 • Lukáš V.
 • 07.04.22

Zajímavá zkušenost se zajímavými lidmi na zajímavém místě. Odborníci z oboru.

 • Petr B.
 • 07.04.22

Nejednalo se jen o teorii, ale i spoustu příkladů z praxe, což bylo velmi přínosné.

 • Lukáš K.
 • 05.01.22

Přínosné pro moji budoucí kariéru

 • Kateřina K.
 • 05.01.22

Kurz předčil má očekávání. Pan Kudláček se studentům věnuje s velkou ochotnou.

 • Roman H.
 • 05.01.22

Velká přidaná hodnota

 • Andrea L.
 • 26.10.21

Oceňuji praktické příklady, přístup lektora, jeho zkušenosti z praxe.

 • Ivona R.
 • 26.10.21

Kurz hodnotím na výbornou, rozšířil mi znalosti a obzory v tématice čímž je zlepšena moje pracovní kvalifikace.

 • Pavel A.
 • 26.10.21

Přínosné

 • Vojtěch H.
 • 25.10.21

Byl jsem spokojen s obsahem i provedením kurzu.

Zobrazit dalších 10 recenzí absolventů

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?